Dancing with horses

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dansen met de paarden van Amazona.

Paarden zijn puur en eerlijk in hun reacties. Zij leven bij ons in een kudde en ze hebben allemaal hun kwaliteiten waar je van kan leren over jezelf. Voelen, ervaren, in beweging of samen stil zijn en de diepte in. Samen met de paarden. Verbind je met de spirit van het paard, zij zijn onze leraren en kunnen ons laten voelen wat onze werkelijke natuur behelst.

Paarden worden ook wel de verbinders tussen hemel en aarde genoemd. Wanneer we met onze voeten op de grond staan, creëren we de hemel op aarde. Een fenomenale ervaring!
Zij kunnen jou terug brengen naar de natuur, naar jouw eigen natuur.
Paarden nemen niets zomaar aan. Pas wanneer je  congruente en eenduidige signalen geeft zal een paard jou begrijpen. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk is dat nog best lastig. We zijn zo gewend om bijvoorbeeld snel afgeleid te zijn, te babbelen, vrolijk te doen terwijl we ons niet vrolijk voelen enzovoorts. Paarden prikken hier direct doorheen en zullen jou directe en eerlijke feedback geven.

[en] Dancing with the horses of Amazona.

Horses are pure and honest in their reactions. They live in a herd with us and they all have their qualities from which you can learn about yourself. Feeling, experiencing, moving or being silent together and going into depth. Together with the horses. Connect with the spirit of the horse, they are our teachers and they can make us connect with our true nature.
Horses are also called the connectors between heaven and earth. When we stand with our feet on the ground, we create heaven on earth. A phenomenal experience!

Horses do not take anything for granted. Only when you give congruent and unambiguous signals, a horse will understand you. This may seem simple, but in practice it is quite difficult. We are so used to being easily distracted, chatting, being cheerful when we are not feeling cheerful and so on. Horses see right through this and will give you direct and honest feedback.

[nl] Dansen met je eigen paard.

Bij Amazona kan je samen met je eigen paard groeien. Paarden hebben ook hun eigen levenslessen te leren, hun missie en hun groeipunten. Door te kijken naar het karakter van het paard maken we zichtbaar welke groeipunten er bij het paard zijn, en wat daarmee voor jullie samen mogelijk is. Waar sluiten jullie aan, en wat kan jij van jouw paard, je leraar, leren? Op welk moment in jouw leven is dit paard op jouw pad gekomen en wat vertelt dat over jullie missie samen?

Allereerst werken we aan de verbinding tussen jullie. Alles wat we doen is op maat voor jou en jouw paard. We doen grondwerk, oefeningen voor de souplesse van je paard, oefeningen voor jouw aarding en energiebeheer en spelenderwijs werken we zo aan jullie groeipunten. 
Je krijgt van mij tussen de ontmoetingen door altijd opdrachten die je zelf kan doen met en zonder je paard. Want ook jouw souplesse, (mentale) uithoudingsvermogen en kracht zijn belangrijke punten om te ontwikkelen. En wat dacht je van je waarnemingsvermogen? Zie je eigenlijk wel alles van je paard, of kijk je door een gekleurde bril?
Ik werk vanuit de benadering van K.F. Hempfling (dancing with horses) en ik heb lessen gevolgd in de academische rijkunst. Hiermee heb ik mijn eigen benadering gevonden en kan ik jou en je paard bieden wat jullie nodig hebben.
Ik heb veel ervaring in het werken met jonge paarden en met paarden met gedragsproblemen en/of een trauma.

[en]

Dancing with your own horse.

At Amazona you can grow together with your own horse. Horses also have their own life lessons to learn, their mission and their growth points. By looking at the character of the horse, we show what growth points the horse has, and what is possible for you together. Where do you connect and what can you learn from your horse, your teacher? At what point in your life did this horse cross your path and what does that tell us about your mission together?

First of all we work on the connection between you. Everything we do is tailor-made for you and your horse. We do ground work, exercises for the suppleness of your horse, exercises for your grounding and energy management and in a playful way we work on your growth points.

In between the meetings, you always get assignments from me that you can do yourself, with or without your horse. Because also your suppleness, (mental) endurance and strength are important points to develop. And what about your powers of observation? Do you actually see everything of your horse, or do you look through coloured glasses?

I work in the approach of K.F. Hempfling (dancing with horses) and I have followed lessons in academic riding. With this I have found my own approach and I can offer you and your horse what you need.

I have a lot of experience in working with young horses and horses with behavioural problems and/or trauma.